Kurum İçi İletişim Videoları

Kurum içi iletişim videoları vasıtası ile departmanlar arasındaki etkileşimin hiç olmadığı kadar sağlam bir hale gelebileceğini biliyor muydunuz? Reklam ve pazarlama çalışmalarının sadece müşteri ve tedarikçilere yönelik değil kurum içindeki düzenin tesis edilmesi anlamında da kullanılabileceği bu videolardan yararlanarak kurumsal kültürünüze yüksek katkılar sağlayabilirsiniz.

Kurum içi iletişim videoları ; özellikle büyük işletmelerin farklı birimleri arasındaki iletişimi sağlamak, çalışan motivasyonunu arttırmak ve şirketle alakalı güncellemeleri duyurmak amacıyla kullanılan video formatlarıdır. Bu bağlamda kurum içi iletişim videoları, işletmelerin farklı ihtiyaçlarına yönelik tasarlanabilmektedir. Özellikle şirketlerin insan kaynakları departmanı tarafından ihtiyaç duyulan kurum içi iletişim videoları; işe alım süreçleriyle alakalı duyurular, IK departmanı ile alakalı değişimler ve çalışma ortamı ile alakalı bilgilendirme amacıyla kullanılmaktadır. Fakat kurum içi iletişim videoları ve onların işlevinden bahsetmeden önce, kurum içi iletişimin ne olduğu ve hangi amaçlarla kullanıldığını anlamak daha sağlıklı olacaktır.

Kurum İçi İletişim Nedir?

Kurum içi iletişim, herhangi bir organizasyonun iç yapılanması dahlinde farklı birimler arasındaki bilgi akışının sağlanmasına olanak veren bir yaklaşımdır. Özellikle kalabalık organizasyon ve şirketlerde kurum içi iletişim; iş süreçleriyle alakalı bilgilendirme, şirket prosedürleriyle ilgili bilgi aktarımı, departman aktiviteleri ve insan kaynakları politika duyuruları gibi ihtiyaçlara yanıt verir. Bu bağlamda, kurum içi iletişim araçları dahilinde video gibi iletişim formatları kullanılarak departmanlar arasında bilgi aktarımı sağlanır. Fakat genel olarak kurum içi iletişim genellikle tek bir birimden diğer tüm birimlere gönderilen mesajlar ile yapılan bir iletişim biçimidir. İnsan kaynakları ya da yönetim departmanları tarafından organize edilen kurum içi iletişim süreçlerinde video da dahil olmak üzere farklı iletişim araçları kullanılabilmektedir.

Kurum İçi İletişim Video Formatları

Kurum içi iletişim video formatları farklı alt başlıklar dahilinde değerlendirilebildiği gibi her bir başlık farklı ihtiyaçlara yönelik çözümlere odaklanmaktadır. En yaygın tercih edilen kurum içi iletişim video formatları kapsamında oryantasyon videoları, kurum içi eğitim videoları, kutlama ve başarı videoları gibi başlıklar öne çıkar. Bu doğrultuda başlıklara daha detaylı değinmek gerekirse:

Oryantasyon Videoları

Kurum içi oryantasyon videoları, şirkette yeni işe başlayanlara şirket kültürünün, iş süreçleri ve tanımlarının yanı sıra departman yapılarının anlatıldığı kurumsal videolar olarak tanımlanırlar. Bu format genel olarak yeni işe başlayanların şirkete adaptasyon sürecini hızlandırmak, görev ve sorumlulukları benimsetmek amacıyla kullanılır.

Onboarding Videoları

Tanım olarak Onboarding; çalışanların şirket içerisindeki sosyalleşmelerini hızlandırma ve uyum sağlamalarını kolaylaştırma anlamına gelir. Onboarding videoları ise çalışanların kurum kültürüne daha kolay uyum sağlamalarını amaçlayan videolar olarak öne çıkarlar. Etkili bir onboarding kurgusu, çalışanın şirket içerisindeki önemini ve kurum kültürünün parçası olmasının faydalarını anlatmayı hedefler.

Başarı Hikayesi Videoları

Başarı hikayesi videoları, şirket çalışanlarının ya da şirket birimlerinin önemli proje süreçlerindeki başarılı performansını anlatan kurgulardır. Bu kurgular sayesinde, başarı öykülerinin iletişimi şirket içerisinde motivasyonu arttıracak şekilde kullanılır. Başarı hikayesi videoları sayesinde çalışanlar kurum kültürünü daha hızlı benimseyerek kendi iş süreçlerine daha motive bir şekilde odaklanırlar. Böylelikle yeni bir başarı hikayesinin yazılmasına olanak sağlayacak önemli adımlar atılmış olur.

Kutlama Videoları

Kurum içi iletişim video formatları dahilinde kutlama videoları Farklı animasyon tekniklerinin kullanıldığı, şirket çalışanlarının live action prodüksiyon teknikleri ile görüntüye alındığı kurgudur. Kısa veya uzun vadeli iş süreçlerinde verimliliği arttıracak ve şirket içi sosyalleşmeyi sağlamlaştıracak olan kutlama videoları, kurum kültürü oluşturma sürecinde önemli bir işlev üstlenirler.

Kişiye Özel Videolar

Şirket içerisine kilit rol üstlenen kişilere özel olarak hazırlanan kurum içi iletişim videosu formatı olarak değerlendirirler. Kişiye özel video kullanımı; şirkette önemli görevleri başarmış kişilerin öyküsünün diğer çalışanlara anlatılması ve onların motivasyonlarının yükseltilmesi ihtiyacına yanıt verirler.

Kurum İçi İletişim videoları ile ile hedef kitlenize en doğru yaklaşımla ulaşın.

Çalışanlarınızla etkili iletişim kurarak, kurumsal başarıyı artırın.

Kurum içi iletişim videoları ile kurum imajınızı ve aidiyet duygusunu güçlendirin.

İletişim stratejisini video içerikle destekleyerek çalışanlarınızın motivasyonlarına katkı sağlayın.

Şirket İçi Eğitim Videoları

Şirket içi eğitim videoları; şirketin iş süreçlerindeki teknik detayların anlatılması gibi işlevler üstlenirler. Bu format sayesinde şirketin teknik bilgi birikiminin, departmanlar ya da kişiler arası boyutta aktarılması amaçlanır. Üstelik şirket içi eğitim videoları sayesinde kısa ve etkili anlatım teknikleri kullanılarak başarının sürdürülebilirliği noktasında avantaj yakalanır.

Process Videoları

Süreç videoları olarak da tanımlanan bu format dahilinde; işi tamamlama sürecindeki döngünün anlatılması amaçlanır. Process videoları özellikle uzun vadeli projelerin tamamlama aşamasına gelene kadar hangi döngülerden geçtiğinin görselleştirilmesini hedefler. Böylelikle iş bölümü etkeni ve işin yapılış biçimindeki verimlilik boyutu çalışanlar arasında somutlaştırılır.

Kurum İçi Röportaj Videoları

Kurum içi röportaj videoları teknik bilgi paylaşımı, iş ya da departman tanıtımı gibi çok amaçlı şekillerde kullanılabilir. Şirket içi iletişim döngüsünü ve kurum kültürü anlatımını kolaylaştıran röportaj videoları sayesinde çalışanların şirket içerisindeki sosyal hayatları da hareketlenir. Şirket içerisinde motivasyon ve enerji toplama imkânı sunan bu videoların aynı zamanda kurum olmayı güçlendirdiği de söylenebilir.

Kurum İçi İletişim Videoları Ne İşe Yarar?

Kurum içi iletişim videoları, doğrudan ya da dolaylı olarak iletilmesi gereken mesajların belirli bir görsel kurgu dahilinde tasarlanması ile ortaya çıkarlar. Bu bağlamda kurum içi iletişim videoları çok yönlü kullanım amacı sağlamakla birlikte kurum içerisindeki iletişim problemlerinin giderilmesine de yardımcı olurlar. Kurum içi iletişim videoları en az Tanıtım Filmi kadar güçlü bir etkileşim aracıdır. Özellikle insan kaynakları departmanı tarafından organize edilen ve çalışan verimini arttırmaya yönelik etkinliklerin iletişimi için tercih edilen kurum içi iletişim videolarının farklı kullanım amaçları söz konusudur. Bu doğrultuda kurum içi iletişim video formatları dahilinde öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralanabilir:

Sürdürülebilir Çalışan Motivasyonunu Sağlama

Kurum içi iletişim videoları kapsamında en önemli kullanım amacı, şirketin çalışan motivasyonunu sağlama ihtiyacıdır. Bu noktada özellikle insan kaynakları tarafından belirlenen stratejiler, farklı departmanlardaki çalışanlara videolar aracılığıyla iletilir. Tasarım süreçlerinde çalışanların hassasiyetleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bir kurgu belirlenir. Belirlenecek olan kurgu dahilinde ise çalışanları motive edecek kriterleri de kapsayan yaratıcı video kurguları kullanılır.

Departmanlar Arası İletişim Sürekliliği

Kurum içi iletişim videosu dahilinde bir diğer önemli kullanım amacı da departmanlar arasın iletişim sürekliliğidir. Genel olarak departmanlar insan kaynakları tarafından denetlendiğinden prosedür, uygulamalar ve etkinliklerle alakalı bilgi akışının olması gerekir. İhtiyaç duyulan bilgi akışını yazılı yöntemlerle karşılamak yerine video ile kurum kültürünü yansıtan görsel bileşenlerle karşılamak daha sağlıklı olacaktır.

Kurum Kültürü Oluşturma ve Benimsetme

Çalışan verimini ve motivasyonunu arttırmak için köklü bir kurum kültürüne sahip olmak oldukça önemli bir etkendir. Kurum kültürü oluşturmak ise kurum içi iletişim stratejisi ile mümkün olacaktır. Kapsamlı bir kurum kültürü; çalışma ortamı, olanaklar, çalışanlar arasındaki diyalog ve yönetim - çalışan ilişkisi gibi etkenler dahilinde oluştur. Bu bağlamda sağlanan çalışma ortamını, yönetici çalışan ilişkilerini ve diğer şirket etkenlerini yansıtan kurum içi iletişim videoları kullanmak, şirket kültürünüzü şekillendirmenize yardımcı olacaktır.

Şirket İtibarını Zenginleştirme

Şirket kültürü oluşturma haricinde şirket içi iletişim videoları, şirket itibarını zenginleştirecek unsurların tanıtımına da olanak verir. Bu bilgiler dahilinde şirket içi videolar sayesinde işletmeler çalışan verimini arttırmakla kalmazlar, aynı zamanda şirketin kültürünü farklı ortamlarda duyurmanıza da yardımcı olurlar. Özellikle şirket içi etkinliklerin ve organizasyonların tanıtıldığı şirket içi tanıtım videoları, LinkedIn gibi profesyonel ağlar üzerinden paylaşılarak dışarıya da duyurulabilir. Böylelikle de profesyonel ortamlarda paylaşılan şirket içi iletişim videoları, diğer profesyonellerin şirket kültürünüzü daha iyi tanımalarına da imkan sağlar.

İletişimin en güçlü aracı: Video!

Sosyal yaşamımızda tartışmasız büyük bir yeri olan videolar artık hayatımızın merkezinde ve bizler satın alma kararlarımızı verirken bile demo videoları izliyor, kullanucu deneyimlerini inceliyor, sağlayacağımız faydaya göre satın alma kararı alıyoruz. Videonun hayatımızın böylesine merkezinde olan günümüzde kurum içi iletişim için de en etkin araçlardan birisi şüphesiz yine videodur. İş arayanlar iş görüşmeleri öncesinde şüphesiz firmaların web sitelerini inceliyorlar ve izledikleri videolar firma ile ilgili ilk izlenimlerini oluşturuyor.

Kurum içi iletişim video fiyatları

Kurum içi iletişim video fiyatları, proje genelinde ve işletmelerin ihtiyaçlarına göre farklılık gösterir. Fiyat üzerinde belirleyici olan unsurlar arasında genel olarak kullanılacak olan ekipmanlar, prodüksiyon ekibi ve bu kadronun yetkinliği öne çıkar. Bunun yanı sıra; belirlenecek olan film kurgusu, montaj, seslendirme, efekt gereksinimleri gibi etkenler de iç iletişim videosu çekim fiyatları açısından belirleyici etkenler arasında yer alır. Kendi filminizi çekiyor olma niyetiniz var ise elbette kiralık film ekipmanları desteği alarak bu ihtiyacınızı da gerçekleştirebilirsiniz. Daha ekonomik bir seçenek olan kamera çekimi hizmeti de bir seçenek olarak yer almaktadır.

Peki Piktora'da video süreci nasıl işler?

Pek çok video, amatör çözümler ya da hatalar yüzünden izleyici ile öngörülen ölçekte bir bağ kuramaz. Doğru tekniklerin, senaryonun, bakış açısının, ekipmanların, açıların, grafiklerin ve ekibin kullanılması başarılı bir video içerik üretiminde zorunluluktur. Bu niteliklerin videonuzun nihai görünüşü üzerinde büyük etkisi vardır. Söz konusu önemi bilen ve bu bilinç ile hareket eden bir ekibe sahip olmanın size değer katacağını düşünüyoruz.

Video içeriklerin zorluğunu aşarken eşsiz olmayı sağlamak da önemlidir. Elbette her video içerik kendisine özgüdür. Ancak Piktora'da; ilk etapta projenize özel bir yönetici atanır. Bu yönetici tüm süreçle ilgili size bütçe aşamasından videonuzun finalize edildiği aşamaya kadar destek verir. Projeniz ile ilgili bütün bilgiler bir metin havuzunda toplanır. Daha önceki çalışmalarınız, rakipleriniz, sektörünüz, hedef kitleniz ekibimiz tarafından detaylıca incelenir.

Tüm bu bilgiler eşliğinde, kreatif ekibimiz tarafından alternatifli olarak senaryo üretim süreci başlatılır ve hazırlanan yaratıcı senaryolar onayınıza sunulur. Onayınızla birlikte karşılıklı olarak çekim tarihleri ya da deadline kararlaştırılır. Ekibimiz ve kendi markamız olan Kamera Fabrikası son teknoloji ekipman gücüyle çekiminiz yapılır. Entegre görüntüleme sistemleri ile görüntü zenginliği sağlanır. Grafik ve kurgu ekibimiz tarafından motion ve post production hizmetleriyle finalize edilen video size sunulur.

Piktora olarak; video prodüksiyon hizmetlerimiz, alanında uzman teknik kadromuz, kendi markamız olan Kamera Fabrikası ekipman gücümüz, hedefe ulaştıran içerik üretimi ekibimiz ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla sizi bir kahve molası için ofisimize bekliyoruz.

Bizlere 0212 211 90 33 no'lu telefondan ulaşarak teklif ve destek alabilirsiniz.

contact_support İLETİŞİM FORMU

Bilgileriniz başarıyla kaydedildi!
Teşekkür Ederiz.
Yetkililerimiz en kısa sürede verdiğiniz iletişim bilgileriniz ile sizlere geri dönüş sağlayacaklardır